Müügitulemuste suurendamine

Müügitulemuste suurendamine

Mercuri International aitab teil saada võimsaid müügitulemusi. Koos klientidega selgitavad meie konsultandid välja soovitud tulemused ja mõõdavad investeeringutasuvust.
Kohandatud müügikoolitus

Kohandatud müügikoolitus

Koostame ja korraldame kohalikul ja globaalsel tasemel kohandatud lahendusi sadade konsultantidega, kes on müügivaldkonnas oma ala eksperdid.
Müügijuhtimine fookuses

Müügijuhtimine fookuses

Teie müügijuhid on teie organisatsiooni edu jaoks äärmiselt tähtsad. Mercuri International näitab, kuidas neid kõige paremini rakendada.
Kombineeritud õpe

Kombineeritud õpe

Kombineeritud õppe raames pakume oma klientidele kohandatud, motiveerivaid kombineeritud kursusi, mis sisaldavad õppetööd klassiruumis ja e-õppe moodulite kombinatsiooni.
„Taking sales to a higher level

„Taking sales to a higher level"

Mercuri International aitab parandada ettevõtete konkurentsivõimet kliendisuhetes. Teeme seda arendades inimesi ja süsteeme müügi, teeninduse ja juhtimise valdkonnas.

Taking Sales to a Higher Level

Organisatsioonisisesed programmid
Tagasi

Organisatsioonisisesed programmid

Kõik ettevõtete sisesed koolitused ja arenguprogrammid sünnivad koostöös kliendiga, arvestades nii firma kui nende töötajate eripära, arengu-  ja koolitusvajadusi. Allpool on loetelu neist teemadest, milledest saame teie jaoks koostada parima lahenduse aidates kaasa teie firma eesmärkide saavutamisele.

Juhtidele:

 • Kliendisuhete strateegiline juhtimine
 • Müügipersonali juhtimine
 • Müüjate palgasüsteemid
 • Tootejuht müügiorganisatsioonis
 • Inimeste juhtimine
 • Liidrioskuste arendamine
 • Teenindusorganisatsiooni arendamine
 • Müügisoorituse juhendamine
 • Juhi praktiline psühholoogia
 • Teeninduspersonali juhtimine
 • Tegutsemine keerulistes juhtimisolukordades
 • Enese juhtimine
 • Juhi esinemisoskus
 • Muudatuste juhtimine
 • Tulemuslik läbirääkimisprotsess
 • Tulemuslik koolitamine
 • Meeskonna ja rühma juhtimine
 • Meeskonnatöö arendamine
 • Arenguvestlused
 • Projektijuhtimine
 • Projektrühma juhtimine

Müügimeeskonnale:

 • Tulemuslik müügitöö
 • Koostöö arendamine võtmeklientidega
 • Isikliku müügipanuse planeerimine
 • Edukad müügiläbirääkimised
 • Tasuvuse ja hinna müümine
 • Aktiivne telefonimüük
 • Müügiläbirääkimised telefoni teel
 • Mõjuv esinemine
 • Efektiivne koostöö
 • Diferentseeritud müük
 • Ekspertmüük
 • Assertiivne müük
 • Konsulteeriv müük
 • Strateegilised läbirääkimised
 • Ajajuhtimine
 • Hinna müümine
 • Otsusele suunamine

Teenindajatele:

 • Kliendikeskne suhtlemine
 • Kaebuste efektiivne käsitlemine
 • Konfliktide lahendamine kliendisuhetes
 • Lisamüük teeninduses
 • Salongimüük

Mercuri pakub järgmisi siseprogrammide liike:

* firmasisesed koolitused, mis koostatakse vastavalt kliendi soovile
* konsultatsioonid müügi- ja teenindusorganisatsiooni arendamiseks
* treeningud, kus harjutatakse ja arendatakse juba olemasolevaid tööoskusi