Müügitulemuste suurendamine

Müügitulemuste suurendamine

Mercuri International aitab teil saada võimsaid müügitulemusi. Koos klientidega selgitavad meie konsultandid välja soovitud tulemused ja mõõdavad investeeringutasuvust.
Kohandatud müügikoolitus

Kohandatud müügikoolitus

Koostame ja korraldame kohalikul ja globaalsel tasemel kohandatud lahendusi sadade konsultantidega, kes on müügivaldkonnas oma ala eksperdid.
Müügijuhtimine fookuses

Müügijuhtimine fookuses

Teie müügijuhid on teie organisatsiooni edu jaoks äärmiselt tähtsad. Mercuri International näitab, kuidas neid kõige paremini rakendada.
Kombineeritud õpe

Kombineeritud õpe

Kombineeritud õppe raames pakume oma klientidele kohandatud, motiveerivaid kombineeritud kursusi, mis sisaldavad õppetööd klassiruumis ja e-õppe moodulite kombinatsiooni.
„Taking sales to a higher level

„Taking sales to a higher level"

Mercuri International aitab parandada ettevõtete konkurentsivõimet kliendisuhetes. Teeme seda arendades inimesi ja süsteeme müügi, teeninduse ja juhtimise valdkonnas.

Taking Sales to a Higher Level

Müügijuhtimine
Tagasi

Müügijuhtimine

Mercuri on müügijuhtimise ekspert. Teie müügisoorituse tõhustamiseks töötame arenguprojektide raames välja sobivad tegevused, seome protsessidega õiged mõõdikud ning edendame tulemuslike oskuste ja tegutsemisviiside käsutamist. Võtmeisikud orgranisatsiooni müügiedus on Teie müüki juhtivad inimesed. Mercuri International suudab Teile näidata, kuidas nendega parimat saavutada.

Töös müügijuhtidega käsitleme:

 • Motivatsiooni ja meeskonna loomist
 • Müügisoorituse analüüsi, planeerimist ja jälgimist
 • Soorituse haldamist
 • Müügitegevuste juhtimist
 • Tasustamise süsteeme, millel otsene seos soorituse võtmeteguritega
 • Mõjukas müügisooritus
 • Üksikute müüjate ja müügimeeskondade juhendamine ja arendamine
 • Müügijuhtimisprotsesside mõjususe parendamine
 • Prognoosid ja müügivõimaluste haldus

Teie müügijuhtide oskused, töömeetodid ja tulemuslikkus paranevad, kui kasutate koostöös Mercuri konsultantidega valikut allolevates võimalustest:

 • Analüüs ja järeldused hetkeolukorra tuvastamiseks
 • Nõustamine, mõistmaks millistes osades müügiprotsesse muuta
 • Liidrioskused müügis, treeningud ja juhendamine
 • Ärisimulatsioonid ja -mängud
 • Müügistrateegia rakenduskäsitlused
 • Uued töömeetodid ja -vahendid

Struktuurse müügiprotsessi tootlikus (ROI)

Sõltumatu uuringuagentuur CSO Insight on analüüsinud müügiprotsesside arendamisse suunatud investeeringute tootlikust. Lisatud videos (link) näete erinevate tuluplaanide tootlikust ning kuidas struktureeritud müügiprotsess mõjutab tulemusi.

Müümine on mõjutamine, meile soodsate otsuste saamiseks. Kuidas alustada, kuidas end edendada ja kuidas saada tipptegijaks? Vaata siit!