Müügitulemuste suurendamine

Müügitulemuste suurendamine

Mercuri International aitab teil saada võimsaid müügitulemusi. Koos klientidega selgitavad meie konsultandid välja soovitud tulemused ja mõõdavad investeeringutasuvust.
Kohandatud müügikoolitus

Kohandatud müügikoolitus

Koostame ja korraldame kohalikul ja globaalsel tasemel kohandatud lahendusi sadade konsultantidega, kes on müügivaldkonnas oma ala eksperdid.
Müügijuhtimine fookuses

Müügijuhtimine fookuses

Teie müügijuhid on teie organisatsiooni edu jaoks äärmiselt tähtsad. Mercuri International näitab, kuidas neid kõige paremini rakendada.
Kombineeritud õpe

Kombineeritud õpe

Kombineeritud õppe raames pakume oma klientidele kohandatud, motiveerivaid kombineeritud kursusi, mis sisaldavad õppetööd klassiruumis ja e-õppe moodulite kombinatsiooni.
„Taking sales to a higher level

„Taking sales to a higher level"

Mercuri International aitab parandada ettevõtete konkurentsivõimet kliendisuhetes. Teeme seda arendades inimesi ja süsteeme müügi, teeninduse ja juhtimise valdkonnas.

Taking Sales to a Higher Level

Mercuri 25 aastat Eestis
Tagasi

Mercuri 25 aastat Eestis


Mis asja Mercuri on Eestis oma eksistentsi ajal ajanud? Teeme põgusa tagasivaate ja püüame mõista meie jaoks olulisi suundumusi. Parema ülevaate saamise eesmärgil vaatame 5 aastaseid perioode. Vaatame olulisi teemasid Eesti Mercuri jaoks ja paralleelselt ka kogu rahvusvahelise Mercuri rõhuasetusi vastaval viisaastakul.

1990-1995 Inimeste arendamine / Areng algab koolitusest 

Sel ajal firmadesse helistamisel oli peamiseks teemaks koolituse kui sellise vajalikkus üldse. Prevaleeris suhtumine, et vajadusel vahetame inimesi, aga nende arendamisse ei investeeri. Kui õnnestus ära müüa koolitamise vajalikkus, sai ka oma kursus tavaliselt ära müüdud. Sel ajal ilutses meie Mercuri logo all slogan: Areng algab koolitusest. Aktiivne müük on sellest ajast väljakasvanud termin, mida on Eestis kasutama hakatud personaalse müügitöö sünonüümina.

1995-2000 Tulemus-Panus-Pädevus / Making Strategies Happen

Uue rahvusvahelise slogani ’Making Strategies Happen’ juurutamisel otsustasime, et seda me enam eesti keelde ei tõlgi. Aga teemad, mida me sel ajal vaatasime, on aktuaalsed ja avastamist vajavad paljudes firmades endiselt. Ehk kuidas tõlkida strateegiaid tegevuste tasandile ja kuidas tegevusi toetada kompetentside arendamisega.  Kui juht ei suuda öelda alluvale, mida uuest strateegiast lähtuvalt alluv peab teisiti tegema, on palju nõuda seda teadmist alluvalt endalt.

2000-2005 Müügi väärtustamine / Taking Sales to A Higher Level

Peadpööritavalt kiire arengu etapil hakati rääkima, et müüki on vaja vaid lattu jäänud kaupade realiseerimiseks. Tootja diktaadist lähtuvalt ei olnud vaja väga palju inimeste mõjutamisega tegelda. Mitmed firmad püüdsid sõna müük vältida ja asendada seda näiteks kliendihalduse jms terminitega.

2005-2010 Paradigma / Five step mudel

Slogan ’Taking Sales to A Higher Level’ ei ole meil rahvusvahelises Mercuris selle sajandi algusest enam muutunud. Juurde on tulnud teemasid, mida me klientidega kohtumisel rõhutame. Üks selliseid on ’Five Step Model’, kus selgitame, et arendamise edukus sõltub nii analüüsist, lahenduse väljatöötamisest kui ka juurutamisest.  Eestis käivitasime arutelu paradigma olulisusest. Rääkisime, et ühtne kontseptsioon võimaldab rakendamise.

2010-...        Eetika / NTR, Blended Learning

Teabeorganisatsioonid püüavad välja tuua oma eelised üksiktegijate ehk nnfreelancerite eest. Selliste üksikute koolitajate ja konsultantide hulk on maailmas viimasel ajal tohutult kasvanud. Ka Eestis on palju juhte, spetsialiste, kõrgkoolide õppejõude, kes täna oma põhitöö kõrvalt tegelevad koolitamise ja konsulteerimisega. Mercuri pöörab olulist tähelepanu Non-Time-Related toodete ja litsentside väljatöötamisele ning e-õppe ja tavalise klassiruumi koolitamise kombineerimisele ehk nn Blended Learning. Eesti väiksust vaadates ja tööjõu suhtelist madalat hinda kõrvutades täna veel nendel tehnoloogia baasil arendustegevustel me suurt turuosa ei näe. Küll aga kuuleme ja näeme turul probleeme, mis seotud ärieetikaga ja eetikaga laiemalt. Nõmme JK Kalju jalgpalluri narkootikumidega kaubitsemist kommenteerides pidas Aivar Pohlak vajalikuks rõhutada just eetika koolitamise vajalikkust jalgpallurite arendamisel. Kas selline teema võiks vajalik olla ka äriinimeste puhul? Kaja Kallase poolt esitatud riigikogu liikme eetikakoodeks lükati küll tagasi, aga see ei tähenda, et antud teema pole oluline. See teema muutub üha olulisemaks kogu ühiskonnas.

Kokkuvõtteks

Tänasel päeval, infoühiskonnast sümbolite ühiskonda liikumisel, muutuvad informatsioonist märksa olulisemaks meie paradigma ja arusaamad, sh eetika. Informatsiooni edastamise saame usaldada masinatele, koolitajalt oodatakse terviklikku maailmapilti-mõttemustrit ehk paradigmat ja eetilisi väärtusi. Paradigma kujundamine ja eetiliste väärtuste säilitamine on teemad,  mida me tänases Eesti ühiskonnas peame oma  missiooniks.

 

Kaido Vestberg

Mercuri International Eesti OÜ