Müügitulemuste suurendamine

Müügitulemuste suurendamine

Mercuri International aitab teil saada võimsaid müügitulemusi. Koos klientidega selgitavad meie konsultandid välja soovitud tulemused ja mõõdavad investeeringutasuvust.
Kohandatud müügikoolitus

Kohandatud müügikoolitus

Koostame ja korraldame kohalikul ja globaalsel tasemel kohandatud lahendusi sadade konsultantidega, kes on müügivaldkonnas oma ala eksperdid.
Müügijuhtimine fookuses

Müügijuhtimine fookuses

Teie müügijuhid on teie organisatsiooni edu jaoks äärmiselt tähtsad. Mercuri International näitab, kuidas neid kõige paremini rakendada.
Kombineeritud õpe

Kombineeritud õpe

Kombineeritud õppe raames pakume oma klientidele kohandatud, motiveerivaid kombineeritud kursusi, mis sisaldavad õppetööd klassiruumis ja e-õppe moodulite kombinatsiooni.
„Taking sales to a higher level

„Taking sales to a higher level"

Mercuri International aitab parandada ettevõtete konkurentsivõimet kliendisuhetes. Teeme seda arendades inimesi ja süsteeme müügi, teeninduse ja juhtimise valdkonnas.

Taking Sales to a Higher Level

Kuidas oma võtmeklientidega kasu(m)likku koostööd teha?
Tagasi

Kuidas oma võtmeklientidega kasu(m)likku koostööd teha?

Võtmekliendihaldus ei tähenda pelgalt suuri müüginumbreid. Märgid Eestis näitavad järjepidevalt seda, et võtmeklientidega tööd peetakse oluliseks, aga nii juhtide kui haldurite võimalused seda süsteemselt juhtida jäävad kesiseks.

Vahe tegutsemistes on väike, olenemata kas tegu on kohaliku rahvusvahelise esindusega või päris Eesti juurtega ettevõttega. See tähendab aga kaotust konkurentsis, sest valdav osa kliendisuhetes müümise eest vastutavaid tegijaid suudab omakasupüüdlikult edukas olla vaid tehingupõhises müügis (transactional selling). Vastastikku võrdne sõltuvuspartnerlus on võtmekliendihalduses sama harva leitav näide, kui juulikuine lumi.

2012. aasta septembris avaldatud Corporate Executive Board (CEB) uuring näitas selgelt, mida võtmekliendid töös partneritega tähtsaks peavad. Kõige rohkem hinnatakse koostöös halduri võimekust pakkuda unikaalseid väljavaateid ja ided. Seejärel abi orienteerumisel erinevate alternatiivide vahel ning vigade vältimist (sic!). Harimine ja toetus on samuti kõrgelt hinnatud. Kõige väiksema mõjuga on paradoksaalselt kliendi organisatsiooni mõistmine ning vajaduste tuvastamine.

Võtmekliendihaldus süsteemse valdkonnana on väga noor - alla 20 aasta.

Samas pole suurepäraste tulemuste saavutamine selles valdkonnas sugugi kerge. See on viimaste aastate valguses muutunud järjest raskemaks, ent seda tähtsamaks. Just seepärast on Mercuri koos oma partneritega ühendanud jõud, et luua võtmekliendihalduses meetod, mis sisaldab endas

  • Informatsiooni leidmist ja saamist
  • Eesmärkide püstitamist võtmekliendihalduses
  • Strateegia ja taktika rolli tegevustes
  • Lahendusi võtmekliendile
  • Inimeste ja meeskonnatöö osa koostöö edendamises
  • Koostöötegevuste planeerimist ja tulemuste hindamist, mõõtmist
  • Jõuline, hõlmav ja ärivajadustele suunatud mudel on mõeldud B2B ehk ärilt-ärile võtmekliendihalduse olukordadesse, sobides nii kohalikku, rahvusvahelisse, kui globaalsesse konteksti. Süsteem on arendatud välja arvestades väikeste, ent ka suurte ja keskmiste ettevõtete tegutsemisprintsiipe ja vajadusi.

Kogu kontseptsioon on ülesehitatud eesmärgiga võimaldada kasutada maailmaklassi võtmekliendihalduse põhimõtteid ning sellega kaasnevaid töövahendeid. Võimalik on see tänu rahvusvaheliselt tunnustatud Mercuri müügiprotsessidele ning praktilisele kogemusele paljudest müügikonsultatsiooni- ja -koolitusprojektidest. Sellele on juurde lisatud tulemused võtmeklientidega koostöö arendamise uuringutest, mis teostatud spetsialistide poolt St. Galleni Ülikoolis, Šveitsis. 

Mercuri Ärikoolis on 2-osaline kursus mis näitab selgelt mida võtmeklientidega koostöö tegelikult tähendab ning mida nende haldamine endas reaalselt kätkeb.

Kuidas oma võtmeklientidega kasu(m)likku koostööd teha?