Müügitulemuste suurendamine

Müügitulemuste suurendamine

Mercuri International aitab teil saada võimsaid müügitulemusi. Koos klientidega selgitavad meie konsultandid välja soovitud tulemused ja mõõdavad investeeringutasuvust.
Kohandatud müügikoolitus

Kohandatud müügikoolitus

Koostame ja korraldame kohalikul ja globaalsel tasemel kohandatud lahendusi sadade konsultantidega, kes on müügivaldkonnas oma ala eksperdid.
Müügijuhtimine fookuses

Müügijuhtimine fookuses

Teie müügijuhid on teie organisatsiooni edu jaoks äärmiselt tähtsad. Mercuri International näitab, kuidas neid kõige paremini rakendada.
Kombineeritud õpe

Kombineeritud õpe

Kombineeritud õppe raames pakume oma klientidele kohandatud, motiveerivaid kombineeritud kursusi, mis sisaldavad õppetööd klassiruumis ja e-õppe moodulite kombinatsiooni.
„Taking sales to a higher level

„Taking sales to a higher level"

Mercuri International aitab parandada ettevõtete konkurentsivõimet kliendisuhetes. Teeme seda arendades inimesi ja süsteeme müügi, teeninduse ja juhtimise valdkonnas.

Taking Sales to a Higher Level

Jaekaubandus
Tagasi

Jaekaubandus

Aitame oma klientidel suurendada nende müügiprotsesside tõhusust ja tagada müügistrateegia elluviimine oskuste ja pädevuste arendamise ning tõhusate müügimeetodite ja -vahendite kaudu. Aitame oma klientidel saavutada täiuslikku müügitegevust järgmistes valdkondades:

kaupluse juhtimine,
kauplusemüügi oskused (ettevõtja-klient).

Esimene samm arendatava projekti tulemuslikkuse tagamiseks on analüüsida, kus on investeeringutel kõige suurem mõju. Jaekaubandussektori jaoks pakume muu hulgas järgmisi analüüsivahendeid.

MI testostlus (Mystery shopping)

Poodide ja müügipersonali käitumise analüüsimine
Müügitegevuse ja müügipersonali juhtimise tõhususe analüüsimine

MI jaemüügipädevuste kontroll

Müügipädevuse taseme analüüsimine

Kliendi täiustamist vajavate põhivaldkondade ja -prioriteetide väljaselgitamisel on Mercuri Internationalil palju kasu enda jaemüügisektoris omandatud kogemustest. Aitame oma klientidel eri vahendite ja protsesside abil koostada ja viia ellu konkreetsed tegevuskavad, et panna paika vajalikud pädevused ja meetodid nõrgemate valdkondade parendamiseks ning paremate müügitulemuste saavutamiseks.

MI Virtual shop™ – uus viis poe juhtimise alaste pädevuste arendamiseks

Poejuhatajad on jaeettevõtte edu võti.  Poejuhatajate müügipädevuste parandamiseks pakume virtuaalse poe haldamist (ärisimulatsioon).  Poejuhatajate arenguprogramm hõlmab järgmist.

Poe müügitulemuste parandamiseks põhjuse ja tagajärje seose mõistmine
Töötamine poejuhatajate kolme põhiprobleemi kallal: kasumi suurendamine, müügipersonali koolitamine ja poe juhtimine peamiste tulemuslikkusnäitajate alusel.

MI Boost ™ – pragmaatiline viis müügiosakonna müügipädevuste arendamiseks

Meie lahendused jaemüügisektori jaoks on väga pragmaatilise loomuga.  Müügipersonali arendusprogramm hõlmab järgmist:

kohapealsed müügikoolitused investeeringutasuvuse suurendamiseks
rõhu panemine kahele peamisele müügiolukorrale: suhetele tuginev müük ja tehingutele tuginev müük.