Müügitulemuste suurendamine

Müügitulemuste suurendamine

Mercuri International aitab teil saada võimsaid müügitulemusi. Koos klientidega selgitavad meie konsultandid välja soovitud tulemused ja mõõdavad investeeringutasuvust.
Kohandatud müügikoolitus

Kohandatud müügikoolitus

Koostame ja korraldame kohalikul ja globaalsel tasemel kohandatud lahendusi sadade konsultantidega, kes on müügivaldkonnas oma ala eksperdid.
Müügijuhtimine fookuses

Müügijuhtimine fookuses

Teie müügijuhid on teie organisatsiooni edu jaoks äärmiselt tähtsad. Mercuri International näitab, kuidas neid kõige paremini rakendada.
Kombineeritud õpe

Kombineeritud õpe

Kombineeritud õppe raames pakume oma klientidele kohandatud, motiveerivaid kombineeritud kursusi, mis sisaldavad õppetööd klassiruumis ja e-õppe moodulite kombinatsiooni.
„Taking sales to a higher level

„Taking sales to a higher level"

Mercuri International aitab parandada ettevõtete konkurentsivõimet kliendisuhetes. Teeme seda arendades inimesi ja süsteeme müügi, teeninduse ja juhtimise valdkonnas.

Taking Sales to a Higher Level

Avatud kursused
Tagasi

Avatud kursused

Mercuri Ärikoolis (Mercuri International Business School™) on avatud kursused juhtidele ja kliendisuhete valdkonna spetsialistidele, sh. müügiesindajatele, teenindajatele ja assistentidele.
Kursuste ülesehitus võimaldab koostada järjepideva programmi töötajate pädevuse süstemaatiliseks ja eesmärgipäraseks tõstmiseks.

Juhi töös saab eristada kolme töölõiku:

  • organisatsiooni juht - eeldab oskust püstitada eesmärke, planeerida ja kontrollida nende saavutamist
  • inimeste juht - eeldab oskust kaasata töötajaid püstitatud eesmärkide saavutamisel, neid tööle innustada ja arendada
  • spetsialist - eeldab oskusi ja teadmisi juhitavas valdkonnas.

Mercuri juhtimiskursused aitavad arendada oskust juhtida inimesi ja arendada firmat kui müügi- ja teenindusorganisatsiooni.

Müügiesindaja töö tulemus sõltub tehtud ja tulevikus tehtavast müügitööst, seda tuleb hinnata ja arendada lähtudes tööpanusest, milleks on

  • maht - müügiesindaja poolt tehtud visiitide, kontaktide, pakkumiste hulk
  • suund - antud olukorras sobivate klientide, toodete ja müügitegevuse valik
  •  kvaliteet - müügiesindaja töö efektiivsus, läbirääkimisoskus

Kõigi nimetatud aspektide arendamine tagab müügiesindaja töö planeeritud tulemuse ja on õpitav Mercuri müügikursustel.

Teeninduse kvaliteet sõltub loodud ootuste ja kogemuste suhtest. Et klient ei pettuks, peab tema kogemus olema vähemalt võrdne loodud ootustega. Et garanteerida kliendi rahulolu ja kindlustada jätkuv koostöö, peab kliendi kogemus üles kaaluma tema ootused. Seepärast võib teeninduse kvaliteeti defineerida kui antud lubaduste täitmist. Teeninduse arendamiseks peab olema selge, mis on hea teenindus. See tuleb määratleda ja selgitada kõigile asjaosalistele. Kui on selge, mida tuleb teha, saab harjutada käitumist enamlevinud olukordades.

Mercuri on Eesti Töötukassa  koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiate Eesti Töötukassa veebilehelt.

Tutvu ja loe lisa kursuste kohta Mercuri Ärikooli veebilehelt!