Müügitulemuste suurendamine

Müügitulemuste suurendamine

Mercuri International aitab teil saada võimsaid müügitulemusi. Koos klientidega selgitavad meie konsultandid välja soovitud tulemused ja mõõdavad investeeringutasuvust.
Kohandatud müügikoolitus

Kohandatud müügikoolitus

Koostame ja korraldame kohalikul ja globaalsel tasemel kohandatud lahendusi sadade konsultantidega, kes on müügivaldkonnas oma ala eksperdid.
Müügijuhtimine fookuses

Müügijuhtimine fookuses

Teie müügijuhid on teie organisatsiooni edu jaoks äärmiselt tähtsad. Mercuri International näitab, kuidas neid kõige paremini rakendada.
Kombineeritud õpe

Kombineeritud õpe

Kombineeritud õppe raames pakume oma klientidele kohandatud, motiveerivaid kombineeritud kursusi, mis sisaldavad õppetööd klassiruumis ja e-õppe moodulite kombinatsiooni.
„Taking sales to a higher level

„Taking sales to a higher level"

Mercuri International aitab parandada ettevõtete konkurentsivõimet kliendisuhetes. Teeme seda arendades inimesi ja süsteeme müügi, teeninduse ja juhtimise valdkonnas.

Taking Sales to a Higher Level

Artiklid

Müügi fookus

Müügi fookus

Fookus müügil või fookus müügis? Kas müügi automatiseerimine (Sales Automation) võimaldab meil mitte enam müüa? Kas müügisoorituses (Sales Performance) piisab vaid panuse mahu jälgimisest?

Fookus müügil?

Olukorras, kus tehnoloogilised uuendused uksest-..

Loe edasi
Müüjad ootavad coachimist, kuid miks nad siis ei harjuta?

Müüjad ootavad coachimist, kuid miks nad siis ei harjuta?

Juhendamist /treenimist (coaching) kui tulemuse parandamise tehnikat kasutatakse tänapäeval nii spordis kui äris.

Head treenerid leiavad treenitava vajaduse ja motivatsiooni ning aitavad läbi treeningprotsessi saavutada soovitud muutusi.

Loe edasi
Veenmine või argumenteerimine

Veenmine või argumenteerimine

Kuidas teha vahet ja teada, millal on vajalik veenmine  või argumenteerimine?

Paljud müügimehed raiskavad uskumatu hulga aega potentsiaalse kliendiga rääkimise peale, ilmaet suudaksid temas tekitada soovi oma toodete järele.

Loe edasi
Edukas müügivestlus on kavandatud

Edukas müügivestlus on kavandatud

Paljud müügijuhid annavad müügimeestele hoolikalt ettevalmistatud müügivestlused, mis sisaldavad asjakohaseid fakte müüdava toote kohta, müügiargumente ja vastuseid kõikvõimalikele vastuväidetele.
Loe edasi
Koolituste praktiline info

Koolituste praktiline info

Mercuri Internationalil on kinnitatud majandustegevusteade (TKH Majandustegevusteade nr 142157) täiskasvanute täienduskoolituste korraldamise kohta.

Õppekavad

Mercuri koolitused kuuluvad järgmistesse õppekavade rühmadesse: ärindus ja haldus, juhtimine ja haldus, hulg..

Loe edasi
Auto ja müügi juhtimisest, viimasest Mercuri abil

Auto ja müügi juhtimisest, viimasest Mercuri abil

Kas autot saab juhtida? Mida on vaja auto juhtimiseks?

Me ei saa juhtida autot kui objekti. Me ei saa juhtida seisvat autot. Me juhime auto liikumist kui protsessi objektide vahel. See küberneetikast teada-tuntud tõde ei ole alati kasutamist leidnud müügi juhtimise praktikas.

Loe edasi
Kuidas oma võtmeklientidega kasu(m)likku koostööd teha?

Kuidas oma võtmeklientidega kasu(m)likku koostööd teha?

Võtmekliendihaldus ei tähenda pelgalt suuri müüginumbreid. Märgid Eestis näitavad järjepidevalt seda, et võtmeklientidega tööd peetakse oluliseks, aga nii juhtide kui haldurite võimalused seda süsteemselt juhtida jäävad kesiseks.
Loe edasi
Müügi efektiivsuse 2 tähendust ehk milleks meile müügi transformatsioon

Müügi efektiivsuse 2 tähendust ehk milleks meile müügi transformatsioon

Inglise keeles efficient ja effective tõlgitakse mõlemad eesti keelde kui efektiivsus. Samas on tegemist erinevate mõistetega. Nüüd on hakatud neid termineid ka eesti keeles eristama. Efficient on tõlgitud kui tõhus ja effective on mõjus.

Loe edasi
Firma ajalugu

Firma ajalugu

Mercuri International sündis 2 mehe - Rootsi tööstur Curt Abrahamson ja Heinz Goldman (Goldman Instituut), koostööst rohkem kui pool sajandit tagasi. Viimase kolme aastakümne jooksul on Mercurist saanud rahvusvaheline tipptegija, kohalolekuga enam kui 40 riigis.

Loe edasi
Meie töömudel

Meie töömudel

Mercuri tööviis põhineb kontseptsioonidel ja toodetel, mille kasutamiseks on tõhusaim 5-etapiline töömudel:

Analüüsimine (analüüsid/uuringud, intervjuud, külastused, hetkeolukorra ülevaatamine, testostud, kompetentside hindamine) Konsulteerimine (projekti..
Loe edasi
Ehitus ja tehnilised teenused

Ehitus ja tehnilised teenused

Mercuri Internationali eksperdid on korduvalt tõestanud, et suudavad pakkuda selles traditsioonilises, kuid siiski nõudlikus turusektoris professionaalseid koolitusi ja müügitegevuse alast konsultatsiooni.

Loe edasi
Jaekaubandus

Jaekaubandus

Aitame oma klientidel suurendada nende müügiprotsesside tõhusust ja tagada müügistrateegia elluviimine oskuste ja pädevuste arendamise ning tõhusate müügimeetodite ja -vahendite kaudu.

Loe edasi
Analüüsivahendid

Analüüsivahendid

Arendustegevuste planeerimisel on nutikas võimalikult täpselt välja selgitada olukord ettevõttes. Võime seda teha „mutu“ (mulle tundub) meetodiga, samas võib situatsiooni fikseerida mitmete küsitluste ja uuringutega.

Loe edasi
Organisatsioonisisesed programmid

Organisatsioonisisesed programmid

Kõik ettevõtete sisesed koolitused ja arenguprogrammid sünnivad koostöös kliendiga, arvestades nii firma kui nende töötajate eripära, arengu-  ja koolitusvajadusi.

Loe edasi
Müügijuhtimine

Müügijuhtimine

Mercuri on müügijuhtimise ekspert. Teie müügisoorituse tõhustamiseks töötame arenguprojektide raames välja sobivad tegevused, seome protsessidega õiged mõõdikud ning edendame tulemuslike oskuste ja tegutsemisviiside käsutamist.

Loe edasi
Farmaatsia ja tervishoid

Farmaatsia ja tervishoid

Selles kompleksses ja tiheda konkurentsiga sektoris on oma ainulaadsed probleemid. Mercuri International teeb koostööd sektori suurte ettevõtetega, et luua paremate müügitulemuste saamiseks praktilisi ja tugevaid müügi- ja müügijuhtimise lahendusi.

Meie lahendused.

Loe edasi
Finants ja muud professionaalsed teenused

Finants ja muud professionaalsed teenused

Mercuri International aitab finants- ja professionaalseid teenuseid osutavatel klientidel tulusaid kliente juurde võita, arendada ja hoida.

Enam kui 500 klienti sellest sektorist on valinud Mercuri arendama nende klientidega tegelevaid inimesi ja nende juhte.

Loe edasi
Logistika

Logistika

Mercuri Internationali jaoks hõlmab logistikasektor mere-, maismaa- ja lennutransporti, lennuliine, hotelle ja reisisektorit. Mercuri International on end tõestanud, aidates parandada nende sektorite ettevõtete müügitulemusi.

Loe edasi
Align the Supplier's Objectives with the Customer's

Align the Supplier's Objectives with the Customer's

The keys to effective strategic account planning” is a bestpractice model Performance Methods Inc. has developed from our extensive client work in the strategic account management area as well as our affiliation with the Strategic Account Management Association.

Loe edasi
Assess and Strengthen the Account's Most Strategic Relationships

Assess and Strengthen the Account's Most Strategic Relationships

Assess and SThe keys to effective strategic account planning” is a best-practice model Performance Methods Inc. has developed from our extensive client work in the strategic account management area as well as our affiliation with the Strategic Account Management Association.

Loe edasi
A Continuous Stream of Interactions

A Continuous Stream of Interactions

A number of trends can be seen in the ways customers are behaving towards suppliers. Some customers are so busy that they do not have the time or focus to think about anything else. Some genuinely have no need for what you do right now (but may do at some point). Some are saying they have no budget. Some need to involve others in their decisions.

Loe edasi
Discover What the Customer Values Most and Validate

Discover What the Customer Values Most and Validate

The keys to effective strategic account planning” is a best-practice model Performance Methods Inc. has developed from our extensive client work in the strategic account management area as well as our affiliation with the Strategic Account Management Association.

Loe edasi
Integrate and Balance Account and Opportunity Planning Processes

Integrate and Balance Account and Opportunity Planning Processes

The keys to effective strategic account planning” is a best-practice model Performance Methods Inc. has developed from our extensive client work in the strategic account management area as well as our affiliation with the Strategic Account Management Association.

Loe edasi
Position and Differentiate Supplier's Unique Value with Customer

Position and Differentiate Supplier's Unique Value with Customer

The keys to effective strategic account planning” is a best-practice model Performance Methods Inc. has developed from our extensive client work in the strategic account management area as well as our affiliation with the Strategic Account Management Association.

Loe edasi
Referrals and Introduction

Referrals and Introduction

Why?

Referrals work because they involve a transmission of trust. The trust that your client has in you and your organisation is transferred quickly to the new contact. Conversion ratios are improved (in one case better than 3:1 from first contact) and time lags are reduced.

Loe edasi
Using financial insight to drive value selling

Using financial insight to drive value selling

Value selling centers on creating customer-specific value propositions, no doubt a familiar term. Rather than simply presenting what he has, the account manager and his organization focus instead on understanding the client’s business.

Loe edasi
Define What Is a Strategic Account and Assess Ongoing Fit

Define What Is a Strategic Account and Assess Ongoing Fit

The keys to effective strategic account planning” is a best-practice model Performance Methods Inc. has developed from our extensive client work in the strategic account management area as well as our affiliation with the Strategic Account Management Association.

Loe edasi
Rahvusvahelised projektid

Rahvusvahelised projektid

Muutke rahvusvahelise müügitegevuse kasv reaalsuseks!

Kui teie eesmärk on

viia strateegiat ellu üheaegselt mitmes keeles ja rahvusvahelisel tasemel, arendada rahvusvahelist müügikultuuri ja tugineda samas eri riikide individuaalsetele vajadustele üle maailma, optimeerida oma rahvusvahelise müü..

Loe edasi
Koostöö arendamine võtmeklientidega

Koostöö arendamine võtmeklientidega

(Key Account Management)

Võtmeklientide haldus süsteemse arendusvaldkonnana on kogu maailmas ilmselt kõige noorem osa müügiedendusest, umbes 15-20 aastat. Lisaks suurte tehingute "nautimisele" nõuab võtmekliendihaldus heade tulemuste nimel nii igapäevast (operatiivset) kui organisatsioonili..

Loe edasi
Müük ja läbirääkimised

Müük ja läbirääkimised

Juba üle poole sajandi on Mercuri International üle maailma tõestanud, et koostöös oma klientidega paranevad nende müügitulemused. Mercuri müügikoolitused tähendavad palju enamat kui vaid oskuste arendamist.

Loe edasi
Telekommunikatsioon ja infotehnoloogia

Telekommunikatsioon ja infotehnoloogia

Seda kiirelt arenevat sektorit mõjutavad tugevad jõud. Mercuri International pakub uuenduslikke ja spetsiaalselt IT-valdkonna jaoks mõeldud meetodeid, mis tagavad tehnoloogia- ja telekommunikatsioonisektori suurimatele osalistele võimsad müügitulemused.

Loe edasi
Avatud kursused

Avatud kursused

Mercuri Ärikoolis (Mercuri International Business School™) on avatud kursused juhtidele ja kliendisuhete valdkonna spetsialistidele, sh. müügiesindajatele, teenindajatele ja assistentidele.

Loe edasi