Müügitulemuste suurendamine

Müügitulemuste suurendamine

Mercuri International aitab teil saada võimsaid müügitulemusi. Koos klientidega selgitavad meie konsultandid välja soovitud tulemused ja mõõdavad investeeringutasuvust.
Kohandatud müügikoolitus

Kohandatud müügikoolitus

Koostame ja korraldame kohalikul ja globaalsel tasemel kohandatud lahendusi sadade konsultantidega, kes on müügivaldkonnas oma ala eksperdid.
Müügijuhtimine fookuses

Müügijuhtimine fookuses

Teie müügijuhid on teie organisatsiooni edu jaoks äärmiselt tähtsad. Mercuri International näitab, kuidas neid kõige paremini rakendada.
Kombineeritud õpe

Kombineeritud õpe

Kombineeritud õppe raames pakume oma klientidele kohandatud, motiveerivaid kombineeritud kursusi, mis sisaldavad õppetööd klassiruumis ja e-õppe moodulite kombinatsiooni.
„Taking sales to a higher level

„Taking sales to a higher level"

Mercuri International aitab parandada ettevõtete konkurentsivõimet kliendisuhetes. Teeme seda arendades inimesi ja süsteeme müügi, teeninduse ja juhtimise valdkonnas.

Taking Sales to a Higher Level

Analüüsivahendid
Tagasi

Analüüsivahendid

Arendustegevuste planeerimisel on nutikas võimalikult täpselt välja selgitada olukord ettevõttes. Võime seda teha „mutu“ (mulle tundub) meetodiga, samas võib situatsiooni fikseerida mitmete küsitluste ja uuringutega. Täpse olukorra analüüsiga tagame edasiste arendustegevuste sobivuse nii organisatsiooni kui personali jaoks.

„Ennustamine“ on kulukas. Määra arenguvajadused teaduslike meetoditega!

Personali suhtumiste uuring - MI-PARE (Personell Attitude Research Evaluation)

MI-PARE on firma personali hoiakute ja suhtumiste uuring, mille abil on võimalik leida  õiged abinõud personali motivatsiooni, lojaalsuse ja efektiivsuse tõstmiseks.

MI-PARE annab teavet võtmevaldkondade arendamiseks, selgitab personali arvamuse
firma tugevatest külgedest ja arenguvajadustest, mille esiletoomine kergendab juhtimistegevuste valikut.

MI-PARE annab töötajatele võimaluse oma arvamusi, ideid ja ettepanekuid esitada, et parandada ja arendada töötamispõhimõtteid.

MI-PARE väljendab firma töötajate nägemust firma mainest ja konkurentsivõimest.

MI-PARE tulemused edastatakse ülevaatlikult koos soovitatavate tegevussuundade- ja ettepanekutega.

 

Klientide arvamuste uuring - MI-CARE (Customer Attitude Research Evaluation)

MI-CARE on klientide arvamuse uuring, kokkuvõte neilt saadud tagasisidest ja
soovitus tegevusteks, mille abil firma suudab tõsta konkurentsivõimet.

MI-CARE annab teavet nende võtmevaldkondade arendamiseks, selgitab ülevaatlikult firma
tugevused ja arenguvajadused. MI-CARE abil saab firmas valida õigeid meetodeid tegevuse tõhustamiseks.

MI-CARE-s sisaldub kokkuvõte erinevate klientrühmade kommentaaridest ja ideedest, mille abil  ettevõte saab suurendada klientide rahulolu.

 MI-CARE väljendab klientide arvamusi teie poolt valitud oluliste konkurentsitegurite kohta.

MI-CARE tulemused edastatakse ülevaatlikult koos soovitatavate tegevussuundade- ja ettepankutega.

 

Võimalus on hinnata oma müügimeeskonna töid ja tegemisi läbi kahe küsitluse.

  1. Erinevate müügiviiside küsitlus annab ülevaate, milline müügiviis valitseb teie firmas.
  2. Müügibaromeeter annab ülevaate sellest, mis müügitöös hästi või mis viltu.